Pokyny

pro účastníky závodu podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Ligy,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Neděle 30. 10. 2011
MÍSTO KONÁNÍ   Praha-Nebušice, Restaurace "U Ády", Nebušická 75
SHROMAŽDIŠTĚ   Sál restaurace. Platí přísný zákaz vstupu v botách s hřeby!
KATEGORIE   D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi, liniová trať), trať pro příchozí P3, tréninková trať T5
PREZENTACE   Sobota 9:30-10:15 v centru závodu.
PARKOVÁNÍ   Auta mohou parkovat v uliční síti Nebušic. Doporučené parkování u školy, za kostelem, v ulicích směrem k lesu (=ke startu a cíli), viz plánek. Bez pořadatelské služby, parkujte ohleduplně k místním obyvatelům.
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum: 100-800 m
centrum-start: 700 m
cíl-centrum: 900 m
MAPA   Divoká Šárka 1 : 10 000, E 5 m, stav září 2011, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Kopcovitý se skalnatými a kamenitými srázy Šáreckého údolí, ve vrchních částech rovinatější. Kromě dobře průbežných částí menší část prostoru vznikla divokým zplaněním bývalých sadů a polí, kde je velmi nepravidlená hustota porostů (světle zelená až po tmavou). Bylinný podrost je již většinou polehlý.
START   00 = 11:00
Cestou na start není WC, použijte WC v restauraci.
Kategorie HDR, P3 a T5 mají volný start bez startovní listiny v libovolném startovním čase 45-120.
2 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 1 minutu před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu u restaurace. Po doběhu budou mapy v cíli vybírány, budou vydávány od 13:30.
POPISY KONTROL   Budou připraveny k odběru v centru závodu.
ZÁVODNÍ PROSTOR   Veškerý lesní prostor jižně od ulice Nad Želivkou je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
ZAKÁZANÉ PROSTORY  

Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek.

POVINNÉ ÚSEKY  

Úsek od sběrky do cíle bude vyznačen červenobílými fáborky.

RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.
OBČERSTVENÍ   Šťáva v cíli.
V restauraci pivo, limo, teplé nápoje, polévka, guláš, smažák.
ŠATNY   Závodníci se mohou převléknout v sále nebo ve vlastních vozidlech.
MYTÍ   Až doma.
WC   Pouze v centru závodu v restauraci.
ČASOVÝ LIMIT   90 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   15:00
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V sobotu v centru závodu po jeho skončení předběžně v 14:15. První tři závodníci v kategoriích HDR, HD10L, HD10, HD12 a HD14 obdrží diplom a drobnou cenu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Kurfürst Pavel
Hlavní rozhodčí: Borovička Milan
Stavitel tratí: Žáček Martin