ROZPIS

závodu jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Cupu,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

logo Enacon

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební fakulta Praha
DATUM   Neděle 22. 4. 2012
MÍSTO KONÁNÍ   Praha-Lipence
SHROMAŽDIŠTĚ   fotbalové hřiště TJ Sokol Lipence, K Průhonu 379, 49°57'19.7"N, 14°21'30.6"E
TYP ZÁVODU   Jednorázový denní závod jednotlivců na zkrácené klasické trati s pevným pořadím kontrol.
PŘEDPIS   Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží PSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím PSOS v roce 2012.
Časy vitězů podle platného Soutežního řádu soutěží PSOS na spodní hranici intervalu pro klasickou trať.
KATEGORIE  

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T5 (5 km)
Závodníci kategorie HDR, P3, T5 mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu vymezeném v pokynech, přes startovací krabičku.
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

MAPA   Cukrák 1 : 10 000, E 5 m, stav jaro 2012, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, Roman Horký, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN  

Svažitý, místy s terénními detaily. V severní části několik menších roklí, v západní části hluboké údolí. Střední hustota cest, místy podrost.

RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, poplatek při ztrátě čipu je 700 Kč.
PREZENTACE   v centru závodu 9:30 - 10:15
START   Intervalový, 00 = 11:00.
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 50-500 m
centrum-start do 2000 m
cíl-centrum do 1500 m
centrum-ubytování 700 m
PŘIHLÁŠKY   Do pondělí 16. 4. 2012 23:59:59 pomocí el. přihláškového sytému, nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz.
Po uvedeném datu budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšené startovné.
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.
UBYTOVÁNÍ   Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty (MČR NOB) na neděli na zemi ve spacáku ve sportovní hale ZŠ Lipence, za 80 Kč.
Informace o doporučeném ubytování na postelích budou zveřejněny na webu závodu v dostatečném předstihu před termínem přihlášek.
VKLADY  
Kategorie do 16. 4.   po 16. 4.
HD10L, HDR, P3, T5 50 Kč   50 Kč
HD-10, HD-12, HD-14, HD65-, HD75- 50 Kč   70 Kč
ostatní 90 Kč   130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.
PROTESTY   Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
UPOZORNĚNÍ   Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
INFORMACE   Ondřej Skripnik, oskripnik@volny.cz, 737 372 573
Pavel Kurfürst, pakuo@email.cz, 728 323 038
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Ondřej Skripnik
Hlavní rozhodčí: Milan Borovička, Thákurova 16, 160 00 Praha 6
Stavitel tratí: Tomáš Šimek