ROZPIS

závodu podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Ligy,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

logo Enacon

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební fakulta Praha
DATUM   Sobota 22. 9. 2012
MÍSTO KONÁNÍ   Medový Újezd, okres Rokycany
SHROMAŽDIŠTĚ   koupaliště v Medovém Újezdě, 49°46'17.2"N, 13°43'15.8"E
TYP ZÁVODU   Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol.
PŘEDPIS   Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží PSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím PSOS v roce 2012.
Časy vítězů podle platného Soutežního řádu soutěží PSOS pro klasickou trať.
KATEGORIE  

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T6 (6 km)
Závodníci kategorie HDR, P3, T6 mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu vymezeném v pokynech, přes startovací krabičku.
Trať kategorií HD10L, HDR nebude liniová, ale "smajlíková" - správná cesta :-), špatná cesta :-(.
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

MAPA   Trhoň 1 : 15 000, E 5 m, stav 2008, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, Roman Horký, Jan Tojnar, klíč ISOM 2000.
Rozměr 29x28 cm, ofsetový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.
Pro kategorie HD55 a vyšší bude připraven výřez mapy Trhoň v měřítku 1 : 10 000, rozměr A4, laserový tisk, bez vodovzdorné úpravy.
TERÉN  

Mírně až středně kopcovitý (450 - 630 m n. m.), dobře až středně dobře průchodný, s hustou sítí komunikací a poměrně značným množstvím oplocenek. Rozsáhlý prostor souvislého lesa, ve kterém se nachází pásy skal, skalek a kamenů, místy i rozsáhlejší kamenná pole. Početný výskyt plošinek.

RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, poplatek při ztrátě čipu je 700 Kč.
PREZENTACE   v centru závodu 9:30 - 10:15
START   Intervalový, 00 = 11:00.
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 1200-1500 m
centrum-start do 2000 m
cíl-centrum do 2000 m
PŘIHLÁŠKY   Do čtvrtka 13. 9. 2012 23:59:59 pomocí el. přihláškového sytému, nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz.
Po uvedeném datu budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšené startovné.
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.
VKLADY  
Kategorie do 13. 9.   po 13. 9.
HD10L, HDR, P3, T6 50 Kč   50 Kč
HD-10, HD-12, HD-14, HD65-, HD75- 50 Kč   70 Kč
ostatní 90 Kč   130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.
PROTESTY   Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
UPOZORNĚNÍ   Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
INFORMACE   Eman Umělý, info@fspraha.cz
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Eman Umělý
Hlavní rozhodčí: Karel Nitsch, Bílinská 7, 190 00 Praha 9
Stavitel tratí: Tomáš Kužel