Pokyny

pro účastníky
závodu podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
závodu Enacon Cupu
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti

závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Sobota 22. 9. 2012
MÍSTO KONÁNÍ   Medový Újezd, okres Rokycany
SHROMAŽDIŠTĚ   koupaliště v Medovém Újezdě, 49°46'17.2"N, 13°43'15.8"E
KATEGORIE  

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T6 (6 km)

POZOR!! Linová trať D10L, H10L a HDR nebude vyznačena tradičním způsobem fáborky nýbrž smajlíky. V mapě trať vypadá jako normálně, tj linie spojuje kontroly, které musí děti orazit, falešné vynechat. Linie vede výlučně po cestách a průsecích. Děti musí správně číst a vyhodnocovat křižovatky, aby tak šly správně, správnost trasy jim prozradí smajlík cca 50m za křižovatkou.. Pokud po cca 30-50m za křižovatkou objeví šklebíka, znamená to, že jdou špatně a musí se vracet, dokud neobjeví správnou cestu označenou smajlíkem. Oproti běžné linii tu nejde o řešení možností zkracování trati, ale o správné dodržení linie a oražení správných kontrol. Zkracování trati se nezakazuje, ale trať pro to není stavěna, les kolem není nejvhodnější, takže zkracování nedoporučujeme.
Princip celé linie je trochu jiný, proto jej, prosím, dětem dle těchto pokynů vysvětlete.

Závodníci kategorie HDR, P3, T6 mohou startovat v libovolném startovním čase 0-120, přes startovací krabičku.

PREZENTACE   Sobota 9:30 – 10:15  v centru závodu.
PARKOVÁNÍ   Na silnici Holoubkov - Strašice. Parkoviště leží mezi Centrem závodu a Startem/Cílem. Bude značeno.
V celém intravilánu obce Medový Újezd je parkování zakázáno!
VZDÁLENOSTI  

parkoviště-centrum: 800-1000 m
centrum-start: 1700 m
cíl-centrum: 1300 m
parkoviště-start: 800-1000 m,
cíl-parkoviště: 50-700 m

Plánek Medový Újezd 

MAPA  

Trhoň 1 : 15 000, E 5 m, stav 2008, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, Roman Horký, Jan Tojnar, klíč ISOM 2000.
Rozměr 29x28 cm, ofsetový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.
Pro kategorie HD55 a vyšší bude připraven výřez mapy Trhoň v měřítku 1 : 10 000, rozměr A4, laserový tisk, bez vodovzdorné úpravy.

V mapě jsou dokresleny oplocenky na trase jednotlivých kategorií.

TERÉN   Mírně až středně kopcovitý (450 - 630 m n. m.), dobře až středně dobře průchodný, s hustou sítí komunikací a poměrně značným množstvím oplocenek. Rozsáhlý prostor souvislého lesa, ve kterém se nachází pásy skal, skalek a kamenů, místy i rozsáhlejší kamenná pole. Početný výskyt plošinek.
START   00 = 11:00
Cesta značena modrobílými fáborky.
Cestou na start bude Toi-Toi budka poblíž parkoviště.
Kategorie HDR, H10L, D10L, P3 a T5 mají volný start bez startovní listiny v libovolném startovním čase 0-120.
2 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 1 minutu před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu. Mapy nebudou vybírány, závodníci ctí pravidla fair play.
POPISY KONTROL   Popisy kontrol budou připraveny k odběru v centru závodu a u parkoviště (poblíž budky Toi-Toi).
ZÁVODNÍ PROSTOR   Veškerý souvislý lesní porost severně od silnice Holoubkov - Strašice je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
POVINNÉ ÚSEKY   Úsek na mapový start, vyznačený oranžovobílými fáborky.
Úsek od sběrky do cíle, vyznačený červenobílými fáborky.
RAŽENÍ  

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodník do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá
rozhodčímu.

OBČERSTVENÍ   Šťáva v cíli.
V restauraci na koupališti možnost koupit pivo, limo, teplé nápoje, párek, klobásu.
ŠATNY   Ve vymezené části koupaliště je možné postavit oddílové stany.
MYTÍ   V rybníce na koupališti v centru závodů. Nepoužívejte prosím mýdlo ani jiné saponáty.
WC   V centru závodu Toi-Toi, cestou na start poblíž parkoviště Toi-Toi.
ŠKOLKA   Nebude zajištěna
ČASOVÝ LIMIT   150 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   15:30
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou zveřejňovány v centru závodu.
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V centru závodu budou v cca. 14:00 vyhlášeni první tři v dětských kategoriích HDR, HD10L, HD10, HD12, HD14. Obdrží diplom a drobnou cenu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Eman Umělý
Hlavní rozhodčí: Karel Nitsch
Stavitel tratí: Tomáš Kužel