Pokyny

pro účastníky
závodu jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
závodu Enacon Cupu
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti

závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Neděle 22. 4. 2012
MÍSTO KONÁNÍ   Praha-Lipence
SHROMAŽDIŠTĚ   fotbalové hřiště TJ Sokol Lipence, K Průhonu 379, 49°57'19.7"N, 14°21'30.6"E
KATEGORIE   D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3, tréninková trať T5
PREZENTACE   Neděle 9:30 – 10:15  v centru závodu.
PARKOVÁNÍ   Auta mohou parkovat v uliční síti Prahy-Lipenců.
Upozorňujeme na uzavírku ulice Josefa Houdka v Praze-Lipencích. Při příjezdu po silnici R4 ve směru od Prahy použijte namísto sjezdu "Lipence" (pod kopcem) sjezd "Lipence, Zbraslav-Baně" (na kopci). Od tohoto sjezdu bude značen příjezd na shromaždiště. Objížďka uzavírky je vedena stejnou cestou a značena dopravním značením.
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum: 50-500 m
centrum-start: 1100 m
cíl-centrum: 1250 m
MAPA   Cukrák 1 : 10 000, E 5 m, stav jaro 2012, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, Roman Horký, klíč ISOM 2000. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Svažitý, místy s terénními detaily. V severní části několik menších roklí, v západní části hluboké údolí. Střední hustota cest, místy podrost.
START   00 = 11:00
Cesta značena modrobílými fáborky.
Cestou na start není WC, použijte WC v centru závodu!
Kategorie HDR, H10L, D10L, P3 a T5 mají volný start bez startovní listiny v libovolném startovním čase 0-120.
2 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 1 minutu před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu. Mapy nebudou vybírány, závodníci ctí pravidla fair play.
POPISY KONTROL   Popisy kontrol budou připraveny k odběru v centru závodu.
ZÁVODNÍ PROSTOR   Veškerý souvislý lesní porost jižně od Lipenců je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
POVINNÉ ÚSEKY   Úsek na mapový start, vyznačený oranžovobílými fáborky.
Úsek od sběrky do cíle, vyznačený červenobílými fáborky.
RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.
OBČERSTVENÍ   Šťáva v cíli.
V restauraci na hřišti možnost koupit pivo, limo, teplé nápoje, guláš, klobásu.
Na pozdní oběd je možné zajít do vyhlášené lipenské restaurace U Járina.
ŠATNY   Závodníci se mohou převléknout v šátnách fotbalového klubu. Ve vymezené části hřiště je možné postavit oddílové stany.
MYTÍ   Sprchy u šaten fotbalového klubu.
WC   Pouze v centru závodu (u restaurace, u šaten, ToiToi).
ŠKOLKA   V centru závodu (venkovní). Chystáme dětský závod v oploceném areálu.
ČASOVÝ LIMIT   120 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   15:30
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou zveřejňovány v centru závodu.
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V centru závodu budou v cca. 14:00 vyhlášeni první tři v dětských kategoriích HDR, HD10L, HD10, HD12, HD14. Obdrží diplom a drobnou cenu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Skripnik Ondřej
Hlavní rozhodčí: Milan Borovička, R2
Stavitel tratí: Tomáš Šimek