Pokyny

pro účastníky závodu jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Cupu,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Neděle 7. dubna 2013
MÍSTO KONÁNÍ   Praha-Klánovice, Masarykova ZŠ Slavětínská 200
SHROMAŽDIŠTĚ   Shromaždiště je ve škole a na školním dvoře, vchod do školy pouze ze dvora,souřadnice: 50.0953, 14.6703
KATEGORIE   D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-, D45-, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-, H45-, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3, tréninková trať T5
PREZENTACE   Neděle 9:30-10:15 v centru závodu.
PARKOVÁNÍ   Auta mohou parkovat zdarma v uliční síti Klánovic v prostoru směrem ke startu a cíli, viz plánek parkování. Při parkování dbejte pokynů pořadatelů!
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum: 100-800 m
centrum-start: 700 m
cíl-centrum: 1000 m
MAPA   Divoký západ 2013 1:10 000, E 2,5 m, stav březen 2013, autor Milan Borovička, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Plochý, na četných místech terénní detaily (prohlubně), meliorační rýhy. Převážně dobře průběžný, hustá síť komunikací.
START   00 = 11:00
Kategorie HDR, P3 a T5 mají volný start bez startovní listiny v libovolném startovním čase.
3 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 2 minuty před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v centru závodu. Mapy nebudou vybírány, závodníci ctí pravidla fair play.
POPISY KONTROL   Budou připraveny k odběru v centru závodu.
ZÁVODNÍ PROSTOR   Veškerý lesní prostor západně od Klánovic je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
ZAKÁZANÉ PROSTORY  

Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek a do zastavěných oblastí, v mapě vyznačených zelenou značkou (privat).
Zákaz vstupu v botách s hřeby na umělý povrch školního hřiště!

POVINNÉ ÚSEKY  

Úsek od sběrky do cíle bude vyznačen červenobílými fáborky.

Jižně od prostoru závodu probíhá velmi frekventovaná železniční trať. Ve vlastním zájmu nevstupujte do kolejiště!

RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.
OBČERSTVENÍ   Šťáva v cíli.
V centru závodu bude stánek s občerstvením. Pivo, limo, teplé nápoje, párek v rohlíku, buřtguláš, slané i sladké koláče atd.
ŠATNY   Závodníci se mohou převléknout a odložit věci ve škole nebo ve vlastních vozidlech.
MYTÍ   Až doma.
WC   V centru závodu, cestou na start není WC.
ČASOVÝ LIMIT   90 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   15:30
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V centru závodu po jeho skončení předběžně v 14:00. První tři závodníci v kategoriích HD10L, HD10, HD12 a HD14 obdrží diplom a drobnou cenu. Dále budou vyhlášení všichni závodníci HDR, dostanou drobný dárek nebo sladkost.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Kurfürst Pavel
Hlavní rozhodčí: Nitsch Karel
Stavitel tratí: Kurfürstová Magdalena, Kurfürst Pavel