ROZPIS

- 3. závodu Českého poháru v Trail-O 2013
- vloženého orientačního závodu vozíčkářů v o-labyrintu
- závodu v TempO
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Český svaz orientačních sportů, skupina TRAIL-O
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT  

Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha a DDM Praha 4 - Hobby centrum 4

DATUM   Neděle 7. dubna 2013
CENTRUM   Praha-Klánovice, Masarykova ZŠ, Slavětínská 200
ČASOVÝ HARMONOGRAM   8:45 otevření závodní kanceláře
9:30-10:30 start trail-O
12:30 uzávěrka cíle trail-O
12:30-14:00 o-labyrint
14:30-15:30 start tempO
16:45 vyhlášení výsledků všech tří kategorií
PŘIHLÁŠKY   Do pondělí 1. 4. 2013 23:59:59 přes ORIS, nebo na e-mail: prihlasky@fspraha.cz. Přihlášku e-mailem považujte za přijatou až po jejím potvrzení.
PREZENTACE   Závodní kancelář bude otevřena od 8:45 po celou dobu konání všech tří závodů.
PARKOVÁNÍ   v blízkosti centra
OBČERSTVENÍ, WC   v centru závodu bezbariérové
START   volný, intervalový, bez startovní listiny (startovní časy budou přidělovány při příchodu na start)
JURY   Složení jury bude zveřejněno v pokynech k závodům.
PRAVIDLA   Na časovkách bude 1 časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách. U závodu tempO bude penalizace za nesprávnou odpověď 45 vteřin.
PROTESTY   Protesty se podávají písemně s vkladem 100,- Kč za jednu kontrolu k rukám hlavního rozhodčího. Adresy pro protesty proti výsledkům závodů: Pavel Kurfürst, Na Míčánce 17, 160 00 Praha 6; pakuo@email.cz.
VÝSLEDKY   Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu. Při vyhlášení výsledků budou oceněni tři nejlepší ve všech kategoriích.
INFORMACE   info@fspraha.cz, tel. 728 32 30 38 (Pavel Kurfürst), http://trailo.blogspot.cz
     trail-O tempO o-labyrint
KATEGORIE   E-Open, E-Para, A-Open, A-Para
Do kategorie E se mohou přihlásit pouze závodníci se soutěžní registrací v trail-O. Registraci je možné provést před závodem v závodní kanceláři za poplatek 30,- Kč.
jedna společná Open, Para
TERÉN   Převážně výborná sjízdnost, téměř bez převýšení, na ojedinělých horších úsecích budou asistenti. Lesní cesty různé sjízdnosti, k dispozici budou asistenti. školní dvůr a hřiště, park
vše zpevněný povrch
MAPA   1:5000, E=2.5 m, klíč ISOM, stav 3/2013, autoři Borovička, Kurfürst, rozměr A4 1:500
RAŽENÍ   kleštěmi   SportIdent
PLÁNOVANÝ POČET KONTROL   18+2
délka trati cca 2,5 km
7 stanovišť po 3 úlohách
délka trati cca 1,5 km
15
VZDÁLENOST STARTU   centrum-start 700 m centrum-start 1100 m,
možno dojet autem
0 m
STARTOVNÉ   100 Kč, děti do 15 let 50 Kč
splatné hotově v závodní kanceláři
100 Kč, děti do 15 let 50 Kč
splatné hotově v závodní kanceláři
50 Kč
splatné na místě
ŘEDITEL ZÁVODU   Tomáš Vopálenský Tomáš Vopálenský Pavel Kurfürst
STAVITEL TRATI    Magdalena Kurfürstová Pavel Kurfürst Bohuslav Hůlka
OPONENT A HL. ROZHODČÍ   Pavel Kurfürst Magdalena Kurfürstová Pavel Kurfürst