3. závod Českého poháru v Trail-O:

Omlouváme se, že jsme neuvedli v pokynech, že trať A obsahuje oproti zvyku úlohy se správnou odpovědí Z.

O-Labyrint:

TempO: