ROZPIS

11. a 12. závodu Českého poháru MTBO 2014
POŘADATEL   VŠTJ Stavební fakulta Praha z pověření Českého svazu orientačních sportů
DATUM   9. 8. 2014 - klasická trať
10. 8. 2014 - krátká trať
CENTRUM ZÁVODU   Vlkančice, okres Praha-východ, 49°54'25.2"N, 14°53'30.3"E, louka nad obcí
PREZENTACE   V centru závodu v sobotu 9. 8. 2014 od 10:30 (dohlášky a změny pouze do 12:30),
v neděli 10. 8. 2014 od 8:30 (dohlášky a změny pouze do 9:15).
START   intervalový, v sobotu 00 = 13:00, v neděli 00 = 10:00
VZDÁLENOSTI   centrum - parkoviště: 0 - 300 m
centrum - cíl: 0 km
centrum - start: do 3 km (bude upřesněno v pokynech)
centrum - ubytování: 0 m
TERÉN   Středně kopcovitý, členitý, v nadmořské výšce 350 – 450 m. n. m., s hustou sítí komunikací různé sjízdnosti.
MAPA   měřítko 1 : 15 000 pro oba dny, e 5 m, mapový klíč ISMTBOM 2010, autoři Milan Borovička, Tomáš Kužel, Martin Přibík, stav 7/2014, nebude vodovzdorně upravena
KATEGORIE   W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40 short, M40 long, M50, M60
Open Short, Open Long
Právo startu a předpokládané časy vítězů dle Prováděcích předpisů k soutěžím.
PŘIHLÁŠKY   V systému ORIS do úterý 29. 7. 2014 za základní startovné, později za příplatek. Dotazy ohledně přihlášek posílejte na e-mail: prihlasky@fspraha.cz.
VKLADY   WM14: 60 Kč / závod
WM17, WM20: 110 Kč / závod
WM21, WM40, WM50, M60: klasická trať 170 Kč, krátká trať 150 Kč
Přihláška po termínu 29. 7. 2014 za příplatek 100%
Open-Long: 200 Kč / závod, po termínu za příplatek 50 %
Open-Short: 100 Kč / závod, po termínu bez příplatku
Zapůjčení čipu SportIdent: 50 Kč / den
Po závodnících neregistrovaných v ČSOS bude požadována záloha 800 Kč.
Vklady a poplatky za ubytování uhraďte na účet VŠTJ Stavební fakulta Praha č. 162614339/0800 s VS 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu dle adresáře ČSOS.
Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.
RAŽENÍ   elektronické SportIdent, SI čipy včetně novějších typů 10 a 11
UBYTOVÁNÍ  

Pořadatel zajišťuje ubytování od pátku ve vlastních stanech v centru nebo pod širákem tamtéž, cena 80 Kč / osoba / noc.
Osoby ubytované ve vlastních dopravních prostředcích, cena 80 Kč / osoba / noc.
Děti do 10 let zdarma.
Tip: Ve Vlkančicích je přírodní koupaliště.
Požadavky na ubytování zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu. Úhradu proveďte na účet společně s vkladem.
Jiné ubytování si zajišťují účastníci sami. Tipy na ubytování naleznete na webu závodu.

STRAVOVÁNÍ   Je možné si objednat sobotní snídani, oběd a večeři a nedělní snídani a oběd. Jídla budou vydávána na stravenky objednané v ORISu dle nabídky na webu závodu.
Kromě objednané stravy bude stánkový prodej v centru závodu s běžným sortimentem, základní nabídka bude zveřejněna na webu závodu.
PARKOVÁNÍ   Parkovací plocha je umístěna v centru závodu.
Pro ubytované v centru závodu přímo u stanů.
50 Kč / osobní auto / víkend
100 Kč / karavan / víkend
Bude vybíráno na místě v hotovosti proti stvrzence.
ŠKOLKA   V areálu centra, bude v provozu v sobotu 12.00 - 17.00 hod., v neděli 9.00 - 13.30 hod.
Bude připraven dětský závod v blízkosti centra. Pro mladší děti na dohled od školky, pro starší fáborkovaná trať v blízkosti centra závodu.
PROTESTY   Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
PŘEDPIS   Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO.
TECHNICKÁ KONTROLA   Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).
INFORMACE   Michaela Kuželová: MichaelaK2@seznam.cz, 606 42 52 46
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitelky závodu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitelka závodu: Michaela Kuželová
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst
Stavitel tratí: Tomáš Kužel (sobotní klasická trať) a Tomáš Fibír (nedělní krátká trať)