Manufaktura

Pokyny

pro účastníky oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti v nočním orientačním běhu,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00)
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Sobota 29. 3. 2014
MÍSTO KONÁNÍ   Praha - Nebušice
SHROMAŽDIŠTĚ   Sál restaurantu Da Ezio, Nebušická 75, 50°6'40.823"N, 14°19'36.861"E
PREZENTACE   v centru závodu 18:30 - 19:00
PARKOVÁNÍ   Na místních komunikacích bez pořadatelské služby, zdarma. Berte ohled na místní obyvatele.
KATEGORIE   D -14, D -16, D -18, D 21, D 35-
H -14, H -16, H -18, H 21, H 35-, H 45-
MIX (libovolné dvojice, společná trať s D16)
Přebor Prahy se běží pouze v kategoriích:
D -16, D -18, D 21, H -16, H -18, H 21
Kategorie MIX poběží pouze s jedním SI čipem, ale se dvěma mapami.
MAPA   Divoká Šárka 1 : 10 000, E 5 m, stav září 2011 s revizí 2013-14, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, klíč ISOM 2000. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Kopcovitý se skalnatými a kamenitými srázy Šáreckého údolí, ve vrchních částech rovinatější. Kromě dobře průbežných částí menší část prostoru vznikla divokým zplaněním bývalých sadů a polí, kde je velmi nepravidlená hustota porostů (světle zelená až po tmavou). Bylinný podrost je ještě většinou polehlý. V lese je po loňských přívalových deštích zejména v prudkých svazích velké množství nových vývratů. Vývraty nejsou zmapovány a ty staré byly z mapy vymazány. Přes tyto oblasti nejsou vedené tratě. Nové paseky a oplocenky jsou vesměs zmapovány.
START   00 = 19:30
2 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 1 minutu před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je na okraji lesa mimo centrum závodu, vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu v sále restaurace. Po doběhu nebudou mapy v cíli vybírány, věříme v dodržování fair play doběhnuvších závodníků.
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 10-200 m
centrum-start: 1000 m
cíl-centrum: 1000 m
POPISY KONTROL   Volný odběr v centru závodu.
ZÁVODNÍ PROSTOR   Lesní prostor jižně od ulice Nad Želivkou je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
ZAKÁZANÉ PROSTORY   Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek.
RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.
Kontroly nejsou vybaveny reflexy!
OBČERSTVENÍ   V cíli občerstvení nebude, vemte si vlastní. V restauraci pivo, limo, teplé nápoje, pizza (přislíbena i po 22:00 tj. po oficiální zavírací hodině).
ŠATNY   Závodníci se mohou převléknout v sále (platí zákaz vstupu v závodní obuvi!) nebo ve vlastních vozidlech.
MYTÍ   Až doma.
WC   Pouze v centru závodu.
ČASOVÝ LIMIT   120 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   23:00
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V pátek v centru závodu předběžně v 22:15. Vyhlásíme pouze výsledky oblastního mistrovství Pražské oblasti v nočním orientačním běhu. Musí být alespoň 3 závodníci z 2 různých oddílů Pražské oblasti - dle přihlášek to vypadá pouze na D21 a H21.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Kurfürst Pavel
Hlavní rozhodčí: Umělý Eman
Stavitel tratí: Borovička Milan