Manufaktura

ROZPIS

oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti v nočním orientačním běhu
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Sobota 29. 3. 2014
MÍSTO KONÁNÍ   Praha-Nebušice
SHROMAŽDIŠTĚ   Sál restaurantu Da Ezio, Nebušická 75, 50°6'40.823"N, 14°19'36.861"E
TYP ZÁVODU   Oblastní mistrovství v nočním orientačním běhu, intervalový start.
Na kontrolách nebudou reflexy!
KATEGORIE  

D -14, D -16, D -18, D 21, D 35- H -14, H -16, H -18, H 21, H 35-, H 45-
MIX (libovolné dvojice, na společné trati s D16, obdrží 2 mapy)
Oblastní mistrovství se běží pouze v kategoriích: D -16, D -18, D 21, H -16, H -18, H 21

MAPA   Divoká Šárka 1 : 10 000, E 5 m, stav září 2011, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN  

Kopcovitý se skalnatými a kamenitými srázy Šáreckého údolí, ve vrchních částech rovinatější. Kromě dobře průbežných částí menší část prostoru vznikla divokým zplaněním bývalých sadů a polí, kde je velmi nepravidlená hustota porostů (světle zelená až po tmavou). Bylinný podrost je ještě většinou polehlý.

RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.
PREZENTACE   v centru závodu od 18:30, dohlášky pouze do 19:00
START   00 = 19:30
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 5-500 m
centrum-start do 1000 m
cíl-centrum do 1000 m
PŘIHLÁŠKY   Do pondělí 24. 3. 2014 23:59:59 v ORISu,
nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.
VKLADY  
Kategorie do 24. 3.   po 24. 3.
HD14 50 Kč   70 Kč
MIX 150 Kč za dvojici   250 Kč za dvojici
ostatní 90 Kč   130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.
PROTESTY   Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě na adresu: Karel Nitsch, Bílinská 7, 190 00 - Praha 9
INFORMACE   Pavel Kurfürst, info@fspraha.cz, 728323038
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Pavel Kurfürst
Hlavní rozhodčí: Eman Umělý
Stavitel tratí: Milan Borovička