Manufaktura

Pokyny

pro účastníky
závodu jarního Manufaktura Pražského žebříčku,
závodu jarního Středočeského žebříčku,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Neděle 30. 3. 2014
MÍSTO KONÁNÍ   Praha-Nebušice, Restaurant Da Ezio, Nebušická 75
SHROMAŽDIŠTĚ   Sál restaurace. Platí přísný zákaz vstupu v závodní obuvi!
KATEGORIE   D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H45-L, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi, liniová trať), trať pro příchozí P3, nesoutěžní trať HDK, tréninková trať T5
PREZENTACE   Sobota 9:30-10:15 v centru závodu.
PARKOVÁNÍ   Auta mohou parkovat v uliční síti Nebušic. Doporučené parkování u školy, za kostelem, v ulicích směrem k lesu (=ke startu a cíli), viz plánek. Bez pořadatelské služby, parkujte ohleduplně k místním obyvatelům.
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum: 100-800 m
centrum-start: 1200 m
cíl-centrum: 700 m
MAPA   Divoká Šárka 1 : 10 000, E 5 m, stav září 2011 s revizí 2013-14, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Kopcovitý se skalnatými a kamenitými srázy Šáreckého údolí, ve vrchních částech rovinatější. Bylinný podrost je ještě většinou polehlý. V lese je po loňských přívalových deštích zejména v prudkých svazích velké množství nových vývratů. Vývraty nejsou zmapovány a ty staré byly z mapy vymazány. Přes tyto oblasti nejsou vedené tratě. Nové paseky a oplocenky jsou vesměs zmapovány. Trať HDR není sjízdná s kočárkem!
START   00 = 11:00
Cestou na start není WC, použijte WC v restauraci.
Kategorie HDR, P3, HDK a T5 mají volný start bez startovní listiny v libovolném startovním čase 00-150.
2 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 1 minutu před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu u restaurace. Po doběhu nebudou mapy v cíli vybírány.
POPISY KONTROL   Budou připraveny k odběru v centru závodu.
ZÁVODNÍ PROSTOR   Lesní prostor jižně od ulice Nad Želivkou je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
ZAKÁZANÉ PROSTORY   Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek.
RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.
OBČERSTVENÍ   Šťáva v cíli.
V restauraci pivo, limo, teplé nápoje, pizza.
ŠATNY   Závodníci se mohou převléknout v sále nebo ve vlastních vozidlech.
MYTÍ   Až doma.
WC   Pouze v centru závodu v restauraci.
ŠKOLKA   V cíli, na louce u lesa. Oddílový stan, dětský minizávod. Cesta na start vede téměř přes cíl, s malou odbočkou.
ČASOVÝ LIMIT   90 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   15:30
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
PRVNÍ POMOC   V cíli.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V sobotu v centru závodu po jeho skončení předběžně v 14:15. První tři závodníci v kategoriích HD10L, HD10, HD12 a HD14 obdrží diplom a drobnou cenu. Všichni závodníci kategorie HDR dostanou sladkou odměnu v cíli.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Kurfürst Pavel
Hlavní rozhodčí: Nitsch Karel
Stavitel tratí: Borovička Milan