Manufaktura

ROZPIS

závodu jarního Manufaktura Pražského žebříčku
závodu jarního Středočeského žebříčku
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM
Neděle 30. 3. 2014
MÍSTO KONÁNÍ
Praha-Nebušice
SHROMAŽDIŠTĚ
Sál restaurantu Da Ezio, Nebušická 75, 50°6'40.823"N, 14°19'36.861"E
TYP ZÁVODU
Závod na krátké trati, intervalový start.
Závody probíhají podle platných pravidel OB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS pro odpovídající typ trati.
KATEGORIE
D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D45-L, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H45-L, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T5 (5 km),
trať HDK (krátká technická trať bez omezení - pro všechny, kterým nevyhovují škatulky soutěžních kategorií, zhruba na úrovni kategorií HD35K - při závodech na krátké trati nevypisovaných, 3 km)
Závodníci kategorie HDR, P3, T5, HDK mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu vymezeném v pokynech, přes startovací krabičku.
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.
MAPA
Divoká Šárka 1 : 10 000, E 5 m, stav září 2011, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN
Kopcovitý se skalnatými a kamenitými srázy Šáreckého údolí, ve vrchních částech rovinatější. Kromě dobře průbežných částí menší část prostoru vznikla divokým zplaněním bývalých sadů a polí, kde je velmi nepravidlená hustota porostů (světle zelená až po tmavou). Bylinný podrost je ještě většinou polehlý.
RAŽENÍ
Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.
PREZENTACE
v centru závodu 9:30 - 10:15
START
00 = 11:00
VZDÁLENOSTI
parkoviště-centrum 5-500 m
centrum-start do 1500 m
cíl-centrum do 1000 m
ŠKOLKA
bude
PŘIHLÁŠKY
Do pondělí 24. 3. 2014 23:59:59 v ORISu,
nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.
VKLADY
Kategoriedo 24. 3.po 24. 3.
HD10L, HDR, P3 50 Kč 50 Kč
HD-10, HD-12, HD-14, HD65-, HD75- 50 Kč 70 Kč
T5, HDK 90 Kč 90 Kč
ostatní 90 Kč 130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.
PROTESTY
Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě na adresu: Karel Nitsch, Bílinská 7, 190 00 Praha 9
INFORMACE
Pavel Kurfürst, info@fspraha.cz, 728323038
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Ředitel závodu: Pavel Kurfürst
Hlavní rozhodčí: Karel Nitsch
Stavitel tratí: Milan Borovička