Mistrovství České republiky ve sprintu MTBO

Mistrovství České republiky klubů MTBO

Český pohár MTBO

9. – 10. října 2010 Praha–Klánovice

Pokyny

 

 

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO
Technické provedení: VŠTJ Stavební fakulta Praha, oddíl orientačního běhu
Termín a druh závodu:

Sobota 9. 10. – Sprint – 18. závod ČP MTBO 2010 + Mistrovství ČR

Sobota 9. 10. – Krátká trať – 19. závod ČP MTBO 2010

Neděle 10. 10. – Mistrovství ČR klubů

Centrum: Základní škola Klánovice, Slavětínská 200, Praha 9 – Klánovice; Loc: 50°5'42.7"N, 14°40'11.9"E
Prezentace:

Pátek 8. 10. 2010: 20:00 – 22:00 v centru závodu

Sobota 9. 10. 2010: 7:30 – 8:15 v centru závodu

Sobota 9. 10. 2010: 12:30 – 13:15 v centru závodu (pro odpolední závod)

Neděle 10 .10. 2010: 8:30 – 9:15 v centru závodu

Odevzdávání soupisek klubů na prezentaci je možné do soboty 19:00. Pro písemné zadávání soupisek použijte předem připravené formuláře. Změnu v soupisce štafety v den závodu lze provést pouze v případě vážných důvodů, a to nejpozději do 9:00.

Start a vzdálenosti:
Sobota sprint Sobota krátká trať Neděle – kluby
Start: 00 = 9:00, intervalový start 00 = 14:00, intervalový start 00 = 10:00, hromadný start
Centrum – Start: 1250 m (modrobílé fáborky) 2100 m (modrobílé fáborky) Start i cíl je v centru závodů.
Centrum – Cíl: 2050 m (červené fáborky) 550 m (červené fáborky)
Centrum - Ubytování: 0 km
Centrum - Parkování: do 1000 m

K rozjíždění využijte cesty na start, v neděli uliční síť v Klánovicích. Veškerý les mimo vyznačené cesty na start a z cíle je považován za zakázaný prostor.

Systém ražení: Elektronický – SportIdent. V případě poruchy závodník razí kontrolu do políček na mapě. Na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli.

Závodníci jsou povinni vynulovat a zkontrolovat vynulování čipu v koridoru před startem.

Časový limit:

Sobota sprint – 60 min, sobota krátká trať – 120 min.

Cíl bude uzavřen po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

Mapy:

MČR Sprint: Cesta blesku, 1:7500, interval vrstevnic 2,5 m, stav 09/2010, formát A4

Krátká trať: Siréna, 1:15000, interval vrstevnic 2,5 m, stav 09/2010, formát A4

MČR klubů: Parta na křižovatce, měřítko 1:15000, interval vrstevnic 2,5 m, stav 09/2010, formát A4

Mapy jsou vytvořeny podle mapového klíče ISMTBOM 2010:

Plná čára - vysoká rychlost (75%-100%)
Dlouhé čárky - střední rychlost (50%-75%)
Krátké čárky - nízká rychlost (25%-50%)
Tečky - obtížně sjízdné (0%-25%)

Nesjízdné průseky jsou značeny žlutou barvou.

Pro zákres kontrol bude použit středový bod pro přesnější rozpoznání umístění kontroly v terénu.

V sobotu se mapy vybírají v cíli do startovního času posledního závodníka, v neděli všichni po průjezdu cílem odevzdávají mapu.

Startovní čísla:

Startovní čísla budou vydána oddílům při prezentaci. Čísla jsou shodná pro oba sobotní závody a musí být upevněna viditelně na řidítkách. Budou odebírána po dojezdu krátké trati v cílovém koridoru.

Čísla na nedělní závody družstev budou taktéž vydávána na prezentaci. Každý člen družstva musí mít číslo viditelně upevněno na řidítkách.

Terén: Rovinatý s hustou sítí komunikací většinou dobré sjízdnosti. V některých místech umělé překážky vytvořené bikovými nadšenci – vše lze bez problémů objet. 
Ubytování:

Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v centru závodů v ZŠ Klánovice, na podlaze ve vlastních spacácích – cena 70 Kč/osoba/noc.

Pro ubytované bude k dispozici úschovna kol (kola bude možno uložit v sobotu od 17:00 do 19:00, k vyzvednutí v neděli od 8:00 do 9:00).

Škola bohužel nedisponuje sprchovou kapacitou, takže čistotní závodníci budou muset využít sprch v tělocvičně za restaurací Beseda, kde proběhne vyhlášení výsledků (viz. přiložená mapka). Tyto sprchy budou k dispozici v sobotu od 18.00.

Parkování:

V ulicích v okolí ZŠ Klánovice. Při parkování, prosím, respektujte pravidla silničního provozu, vjezdy do objektů a soukromý majetek – rádi bychom i v budoucnu na území Klánovic pořádali. V sobotu nebude parkování organizováno, v neděli se, prosím, při parkování řiďte přiloženou mapkou a neparkujte v ulicích, kde je plánován dojezd do cíle, dojezd na diváckou kontrolu a odjezd na start. Tyto zóny se pokusíme v terénu vyznačit, případně zajistit pořadatelskou službou.

Občerstvení: V centru závodu voda se šťávou.
Stravování: Bufet v centru závodu po oba dny. Pivo Žatec Premium 11, limo, teplé nápoje, párek, polévka, guláš, těstoviny, koláče.
Mytí kol: V centru závodu voda, lavory a smetáčky.
WC: K dispozici záchody v budově školy.
Výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v centru. Celkové výsledky na webu závodu http://www.fspraha.cz/2010-mtbo.html
První pomoc: Drobná poranění v centru závodu, větší poranění nejbližší pohotovost.
Vyhlášení vítězů:

V sobotu ve 20:00 v tělocvičně za restaurací Beseda cca 100 m severně od centra závodů (viz. přiložená mapka). Součástí vyhlášení bude i vyhlášení celkového pořadí Českého poháru. Poté bude následovat zábava, na které vám k tanci i poslechu zahraje DJ Appu.

V neděli v cca 15:00 v centru závodů.

Jury: Složení bude vyvěšeno v centru závodu.
Protesty: Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), spolu s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Časový limit:

Sobota sprint – 60 min, sobota krátká trať – 120 min.

Cíl bude uzavřen po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO. Je zakázáno jezdit na kole mimo cesty.

Technická kontrola pro závodníky kategorií P, DH14 a DH17 bude provedena ve startovním koridoru.

Cyklistická přilba je povinná! Čip je nutno mít připevněn ke kolu po celou dobu závodu!

Dětská školka: V sobotu bude v centru od 9:00 fungovat dětská školka. Pokud by někdo potřeboval využít školku dříve, ať napíše do pátku 12:00 na email FSPskolka@seznam.cz. V neděli školka fungovat nebude.
Upozornění:

Les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cykloturisty a částečně i jezdci na koních. Buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti.

V sobotu dopoledne se o shromaždiště budeme dělit s tradičními farmářskými trhy. Na straně jedné je to jedinečná příležitost nakoupit čerstvou zeleninu, ovoce, masné a mléčné výrobky a další potraviny, na straně druhé musíte počítat se zvýšeným pohybem lidí i automobilů. Buďte prosím trpěliví a ohleduplní, zvlášť při parkování svých aut. Na trhy propašujeme i pořadatelský bufet

Prezentace je v budově ZŠ Klánovice.

Zároveň dávejte pozor na svá kola a osobní věci. Přeci jenom se pohybujeme na okraji velkoměsta.

Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu: Pavel Kurfürst
Hlavní rozhodčí: Tomáš Fibír (sprint + MČR klubů), Jan Brádler (krátká trať)
Stavitelé tratí: Jan Brádler (sprint + MČR klubů), Tomáš Fibír (krátká trať)

Parametry tratí:

Sobota sprint Sobota middle Neděle
D14 2,0 km, 8 k
D17 2,9 km, 9 k
D20 3,3 km, 11 k
D21 3,3 km, 11 k
D21E 3,7 km, 13 k
D40 2,9 km, 9 k
D50 2,9 km, 9 k
P 2,7 km, 9 k
H14 2,0 km, 8 k
H17 3,4 km, 10 k
H20 4,0 km, 15 k
H21E 4,6 km, 16 k
H21A 4,0 km, 15 k
H21B 3,9 km, 12 k
H21C 3,4 km, 10 k
H40 3,6 km, 12 k
H50 3,4 km, 10 k
D14 6,9 km, 9 k
D17 8,2 km, 11 k
D20 8,8 km, 13 k
D21 8,8 km, 13 k
D21E 11,4 km, 18 k
D40 8,2 km, 11 k
D50 8,2 km, 11 k
P 7,7 km, 10 k
H14 6,9 km, 9 k
H17 9,6 km, 12 k
H20 12,5 km, 19 k
H21E 13,4 km, 21 k
H21A 12,5 km, 19 k
H21B 9,7 km, 16 k
H21C 8,5 km, 10 k
H40 9,8 km, 16 k
H50 9,6 km, 12 k
H 14,6 km, 16 k
D 10,2 km, 12 k
H 11,4 km, 13 k
D 10,2 km, 12 k
H 14,6 km, 16 k

Partneři závodu

mujsport.cz

Nutriproduct

Klánovice

Treking

Žatecký pivovar