Verze k tisku.

Bulletin in English.

Mistrovství České republiky ve sprintu MTBO
Mistrovství České republiky klubů MTBO
Český pohár MTBO

Rozpis závodů

9. – 10. října 2010 Praha ‐ Klánovice

Termín a druh závodu:

Sobota 9. 10. – Sprint – 18. závod ČP MTBO 2010 + Mistrovství ČR

Sobota 9. 10. – Krátká trať – 19. závod ČP MTBO 2010

Neděle 10. 10. – Mistrovství ČR klubů

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO
Technické provedení: VŠTJ Stavební fakulta Praha, oddíl orientačního běhu
Centrum: Základní škola Klánovice, Slavětínská 200, Praha 9 – Klánovice; Loc: 50°5'42.7"N, 14°40'11.9"E
Kategorie:

D14, D17, D20, D21E, D21, D40, D50
H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H40, H50, P

Právo startu v jednotlivých kategoriích a předpokládané časy vítezů se řídí Prováděcími předpisy k soutěžím ČSOS v MTBO 2010.

Kluby: HDHDH bez věkového omezení.

H/55 min. – D/35 min. – H/35 min. (změna proti Prováděcím předpisům) – D/35 min. – H/55 min.

Přihlášky:

Do neděle 3. 10. prostřednictvím přihláškového systému MTBO.

Neregistrovaní e‐mailem na fsp@email.cz.

Počet klubových družstev, které chcete přihlásit na MČR klubů, napište do poznámky v přihlášce.

Vklady:
Kategorie 9. 10. sprint 9. 10. krátká trať 10. 10. – MČR klubů
HD14, P 100 Kč 100 Kč  
HD17, HD20 200 Kč 200 Kč  
HD21, HD40, HD50 280 Kč 280 Kč  
Klubové družstvo     1200 Kč

Registrovaní závodníci přihlášení v řádném termínu mají nárok na 50% slevu (mimo P).

Přihlášky po termínu za plné startovné dle možností pořadatele.

Vklady posílejte na účet č. 162614339/0800 s VS 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu dle adresáře ČSOS.

Zahraniční závodníci mohou provést úhradu v hotovosti na prezentaci.

Prezentace:
Pátek 8. 10. 2010: 20:00 – 22:00 v centru závodu
Sobota 9. 10.2010: 7:30 – 8:15 v centru závodu
Neděle 10 .10. 2010: 8:30 – 9:15 v centru závodu
Start:
Sobota sprint: 00 = 9:00, intervalový start
Sobota krátká trať: 00 = 14:00, intervalový start
Neděle: 00 = 10:00, hromadný start
Vzdálenosti:
Centrum – Ubytování: v centru
Centrum – Parkování: do 1000m na místních komunikacích
Centrum – Start (So): do 2000m, bude upřesněno v pokynech
Centrum – Cíl (So): do 2000m, bude upřesněno v pokynech
Centrum – Start (Ne): v centru
Centrum – Cíl (Ne): v centru
Systém ražení:

Elektronický – SportIdent. Zapůjčení SI čipu 40 Kč/den, hraďte spolu se startovným.
Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 750 Kč.

Mapy:

Mapy pro MTBO vytvořené podle mapového klíče ISMTBOM 2010
Stav k září 2010, autoři Milan Borovička a Jan Brádler.

MČR Sprint: Cesta blesku, 1:7500, interval vrstevnic 2,5 m, formát A4

Krátká trať: Siréna, 1:15000, interval vrstevnic 2,5 m, formát A4

MČR klubů: Parta na křižovatce, měřítko 1:15000, interval vrstevnic 2,5 m, formát A4

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén: Rovinatý, středně hustá síť komunikací většinou dobré sjízdnosti.
Ubytování: Požadavek uveďte v přihlášce a zaplaťte společně s vkladem.

Pořadatel zajišťuje ubytování z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v centru závodů v ZŠ Klánovice, na podlaze ve vlastních spacácích – cena 70 Kč/osoba/noc.

Pro ubytované bude k dispozici úschovna kol.

Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.

Parkování: V ulicích v okolí ZŠ Klánovice.
Stravování: Bufet v centru závodu po oba dny. Restaurační zařízení v Klánovicích.
Protesty: Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), spolu s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Informace: http://www.fspraha.cz/2010‐mtbo.html; pakuo@email.cz
Předpis: Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích předpisů pro MTBO. Cyklistická přilba je povinná!
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu: Pavel Kurfürst
Hlavní rozhodčí: Tomáš Fibír (sprint + MČR klubů), Jan Brádler (krátká trať)
Stavitelé tratí: Jan Brádler (sprint + MČR klubů), Tomáš Fibír (krátká trať)

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 3. 9. 2010.