Pokyny

pro účastníky oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti v nočním orientačním běhu,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00)
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Pátek 25. 3. 2011
MÍSTO KONÁNÍ   Praha - Újezd nad Lesy, Masarykova ZŠ Polesná 1690
SHROMAŽDIŠTĚ   sál školní jídelny
PREZENTACE   v centru závodu 18:30 - 19:00
PARKOVÁNÍ   Na místních komunikacích bez pořadatelské služby, zdarma. Berte ohled na místní obyvatele.
KATEGORIE   D -14, D -16, D -18, D 21, D 35-
H -14, H -16, H -18, H 21, H 35-, H 45-
MIX1, MIX2 (libovolné dvojice, MIX1=D14, MIX2=D18)
Přebor Prahy se běží pouze v kategoriích:
D -16, D -18, D 21, H -16, H -18, H 21
Kategorie MIX1 a MIX2 poběží s jedním SI čipem a jednou mapou.
MAPA   Divoký západ 1 : 10 000, E 2,5 m, stav únor 2011, autor Milan Borovička, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Plochý, na četných místech terénní detaily (prohlubně), meliorační rýhy. Převážně dobře průběžný, hustá síť komunikací.
START   00 = 19:30
3 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 2 minuty před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je na okraji lesa mimo centrum závodu, vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu na dvoře školy. Po doběhu nebudou mapy v cíli vybírány, věříme v dodržování fair play doběhnuvších závodníků.
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 50-300 m
centrum-start: 600 m
cíl-centrum: 350 m
POPISY KONTROL   Volný odběr v centru závodu.
ZÁVODNÍ PROSTOR   Veškerý lesní prostor západně od silnice Újezd-Klánovice je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
ZAKÁZANÉ PROSTORY  

Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek. A do zastavěných oblastí, v mapě vyznačených zelenou značkou (privat).
Zákaz vstupu na umělý povrch školního hřiště!

Prostorem závodu probíhá velmi frekventovaná železniční trať. Ve vlastním zájmu nevstupujte do kolejiště!

POVINNÉ ÚSEKY   Úsek od sběrky do cíle bude vyznačen červenobílými fáborky.
RAŽENÍ  

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.

Kontroly nejsou vybaveny reflexy!

OBČERSTVENÍ   Šťáva u vyčítání čipů.
Restaurace na fotbalovém hřišti, východně od školy, otevřeno do 22:00.
ŠATNY   Závodníci se mohou převléknout v sále jídelny, nebo ve vlastních vozidlech.
MYTÍ   Až doma.
WC   Pouze v centru závodu.
ČASOVÝ LIMIT   150 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   23:30
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
UBYTOVÁNÍ   Nabízíme nouzový nocleh přímo v centru závodu v sále školní jídelny z pátku na sobotu, zdarma.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V pátek v centru závodu po jeho skončení předběžně v 22:30. První tři závodníci v kategoriích H14-21 s počtem nejméně 3 zúčastněných závodníků obdrží diplom a drobnou cenu. Zároveň vyhlásíme i výsledky oblastního mistrovství Pražské oblasti v nočním orientačním běhu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Kurfürst Pavel
Hlavní rozhodčí: Nitsch Karel
Stavitel tratí: Čadil Jan a Kužel Tomáš