Pokyny

pro účastníky závodu jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Cupu,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Sobota 26. 3. 2010
MÍSTO KONÁNÍ   Praha - Újezd nad Lesy, Masarykova ZŠ Polesná 1690
SHROMAŽDIŠTĚ   sál školní jídelny
KATEGORIE   D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3, tréninková trať T5
PREZENTACE   Sobota 8:45-9:45 v centru závodu.
PARKOVÁNÍ   Auta mohou parkovat zdarma v uliční síti Újezda nad Lesy v prostoru mezi centrem závodu a startem, zejména v ulicích Čentická a Pilovská (jimi vede cesta na start). Při parkování dbejte pokynů pořadatelů!
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum: 50-1200 m
centrum-start: 1500 m
cíl-centrum: 350 m
MAPA   Divoký západ 1 : 10 000, E 2,5 m, stav únor 2011, autor Milan Borovička, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Plochý, na četných místech terénní detaily (prohlubně), meliorační rýhy. Převážně dobře průběžný, hustá síť komunikací.
START   00 = 10:30
Cestou na start je WC (2x ToiToi), ve vzdálenosti 300 m od startu.
Kategorie HDR, P3 a T5 mají volný start bez startovní listiny v libovolném startovním čase.
3 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 2 minuty před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu na dvoře školy. Po doběhu budou mapy v cíli vybírány, budou vydávány v 13:00.
POPISY KONTROL   Budou připraveny k odběru v centru závodu.
ZÁVODNÍ PROSTOR   Veškerý lesní prostor západně od silnice Újezd-Klánovice je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
ZAKÁZANÉ PROSTORY  

Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek. A do zastavěných oblastí, v mapě vyznačených zelenou značkou (privat).
Zákaz vstupu na umělý povrch školního hřiště!

POVINNÉ ÚSEKY  

Úsek od sběrky do cíle bude vyznačen červenobílými fáborky.

Prostorem závodu probíhá velmi frekventovaná železniční trať. Ve vlastním zájmu nevstupujte do kolejiště!
Všechny kategorie mají na trati kontrolu č. 108, která je umístěna v podjezdu pod tratí. Jedná se o veřejnou kontrolu, vede kolem ní cesta na start.

RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.
OBČERSTVENÍ   Šťáva u vyčítání čipů.
Restaurace na fotbalovém hřišti, východně od školy, otevřeno od 12:00.
ŠATNY   Závodníci se mohou převléknout v sále jídelny nebo ve vlastních vozidlech.
MYTÍ   Až doma.
WC   Pouze v centru závodu v sále restaurace.
ČASOVÝ LIMIT   90 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   14:30
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V sobotu v centru závodu po jeho skončení předběžně v 14:30. První tři závodníci v kategoriích HDR, HD10L, HD10, HD12 a HD14 obdrží diplom a drobnou cenu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Kurfürst Pavel
Hlavní rozhodčí: Nitsch Karel
Stavitel tratí: Hrouda Martin