ROZPIS

závodu podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Ligy,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

logo Enacon

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Neděle 30. 10. 2011
MÍSTO KONÁNÍ   Praha-Nebušice
SHROMAŽDIŠTĚ   Sál restaurace U Ády, Nebušická 75, 50°6'40.823"N, 14°19'36.861"E
TYP ZÁVODU   Závod na krátké trati, intervalový start.
Závody probíhají podle platných pravidel OB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS pro odpovídající typ trati.
KATEGORIE  

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T5 (5 km)
Závodníci kategorie HDR, P3, T5 mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu vymezeném v pokynech, přes startovací krabičku.
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

MAPA   Divoká Šárka 1 : 10 000, E 2,5 m, stav září 2011, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN  

Kopcovitý se skalnatými a kamenitými srázy Šáreckého údolí, ve vrchních částech rovinatější. Kromě dobře průbežných částí menší část prostoru vznikla divokým zplaněním bývalých sadů a polí, kde je velmi nepravidlená hustota porostů (světle zelená až po tmavou). Bylinný podrost je již většinou polehlý.

RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.
PREZENTACE   v centru závodu 9:30 - 10:15
START   00 = 11:00
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 50-500 m
centrum-start do 1500 m
cíl-centrum do 1500 m
PŘIHLÁŠKY   Do pondělí 24. 10. 2011 23:59:59 pomocí el. přihláškového sytému Hanácké oblasti,
nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.
VKLADY  
Kategorie do 24. 10.   po 24. 10.
HD10L, HDR, P3, T5 40 Kč   40 Kč
HD-10, HD-12, HD-14, HD65-, HD75- 40 Kč   70 Kč
ostatní 90 Kč   130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.
PROTESTY   Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě na adresu: Milan Borovička, U Rajské zahrady 1a, 130 00 Praha 3
INFORMACE   Pavel Kurfürst, info@fspraha.cz, 728323038
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Pavel Kurfürst
Hlavní rozhodčí: Milan Borovička
Stavitel tratí: Martin Žáček