ROZPIS

oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti v nočním orientačním běhu
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
TERMÍN A DRUH ZÁVODU  

Pátek 25. 3. 2011

oblastní mistrovství v nočním orientačním běhu, intervalový start
Závody probíhají podle platných pravidel OB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS pro odpovídající typ trati.

MÍSTO KONÁNÍ   Újezd nad Lesy, Masarykova ZŠ, Polesná 1690
SHROMAŽDIŠTĚ   Sál školní jídelny
KATEGORIE   D -14, D -16, D -18, D 21, D 35-
H -14, H -16, H -18, H 21, H 35-, H 45-
MIX1, MIX2 (libovolné dvojice, MIX1=D14, MIX2=D18)
Přebor Prahy se běží pouze v kategoriích:
D -16, D -18, D 21, H -16, H -18, H 21
MAPA   Divoký západ 1 : 10 000, E 2,5 m, stav únor 2011, autor Milan Borovička, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Plochý, na četných místech terénní detaily (prohlubně), meliorační rýhy. Převážně dobře průběžný, hustá síť komunikací.
RAŽENÍ  

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.
Na kontrolách nebudou reflexy!

PREZENTACE   v centru závodu 18:30 - 19:00
START   00 = 19:30, intervalový
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 50-300 m
centrum-start do 1500 m
cíl-centrum do 500 m
PŘIHLÁŠKY   Do soboty 19. 3. 2011 23:59:59 pomocí el. přihláškového sytému Hanácké oblasti,
nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.
VKLADY  
Kategorie ČSOS neregistrovaní po termínu
HD14 40 Kč 70 Kč 70 Kč
ostatní 90 Kč 130 Kč 130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.
PROTESTY   Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě na adresu: Karel Nitsch, Bílinská 7, 190 00 - Praha 9
INFORMACE   Pavel Kurfürst, info@fspraha.cz, 728323038
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Pavel Kurfürst
Hlavní rozhodčí: Karel Nitsch
Stavitel tratí: Jan Čadil, Tomáš Kužel