ROZPIS

závodu jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Cupu,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

logo Enacon

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Sobota 26. 3. 2011
MÍSTO KONÁNÍ   Újezd nad Lesy, Masarykova ZŠ, Polesná 1690
SHROMAŽDIŠTĚ   Sál školní jídelny
TYP ZÁVODU   Závod na krátké trati, intervalový start.
Závody probíhají podle platných pravidel OB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOB pro odpovídající typ trati.
KATEGORIE  

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T5 (5 km) 
Závodníci kategorie HDR, P3, T5 mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu vymezeném v pokynech, přes startovací krabičku.
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

MAPA   Divoký západ 1 : 10 000, E 2,5 m, stav únor 2011, autor Milan Borovička, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Plochý, na četných místech terénní detaily (prohlubně), meliorační rýhy. Převážně dobře průběžný, hustá síť komunikací.
RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.
PREZENTACE   v centru závodu 8:45 - 9:45
START   00 = 10:30
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 50-600 m
centrum-start do 2000 m
cíl-centrum do 500 m
PŘIHLÁŠKY   Do soboty 19. 3. 2011 23:59:59 pomocí el. přihláškového sytému Hanácké oblasti,
nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.
VKLADY  
Kategorie do 19. 3.   po 19. 3.
HD10L, HDR, P3, T5 40 Kč   40 Kč
HD-10, HD-12, HD-14, HD65-, HD75- 40 Kč   70 Kč
ostatní 90 Kč   130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.
PROTESTY   Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě na adresu: Karel Nitsch, Bílinská 7, 190 00 - Praha 9
INFORMACE   Pavel Kurfürst, info@fspraha.cz, 728323038
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Kurfürst Pavel
Hlavní rozhodčí: Nitsch Karel
Stavitel tratí: Martin Hrouda