Pokyny

závodu podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Ligy,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

logo Enacon

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM
Neděle 6. října 2013
MÍSTO KONÁNÍ
Jíloviště, Stadion Jana Nekoly st. (fotbalové hřiště), příjezd ulicí Pražská, K Vodárně
SHROMAŽDIŠTĚ
Shromaždiště je na tribuně fotbalového hřiště a v jejím okolí (nevstupujte na fotbalový trávník),souřadnice: 49°55'34"N, 14°20'26"E
KATEGORIE
D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K, D35K-, D35L-, D45K-, D45L-, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K, H35K-, H35L-, H45K-, H45L-, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km),
tréninková trať T3 (3 km), tréninková trať T5 (5 km)
Závodníci kategorie HDR, H10L, D10L, P3, T3 a T5 mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu 00-120, přes startovací krabičku.
PREZENTACE
Neděle 9:30-10:15 v centru závodu.
PARKOVÁNÍ
Zákaz parkování v obci. Parkování na louce u hřiště, případně na vyhrazeném parkovišti u R4. Pozor sjezd na Jíloviště je z Prahy krátký a v ostré zatáčce. Při parkování dbejte pokynů pořadatelů! Bude se vybírat poplatek 20 Kč.
VZDÁLENOSTI
parkoviště-centrum 100-500 m
Centrum-Start 1: 1900 m
Centrum-Start 2 (HDR, H10L, D10L, P3, T3, T5): 900 m
Cíl-Centrum 900 m
MAPA
Cukrák 1:10 000, E 5 m, stav jaro 2012, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, Roman Horký, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena. Částečná revize mapy během stavby tratí (září 2013).
TERÉN
Svažitý, místy s terénními detaily. V severní části několik menších roklí, v západní části hluboké údolí. Střední hustota cest, místy podrost.
START
00 = 11:00
Cesta na start je společná pro Start 1 a Start 2 – modrobílé fáborky.
Kategorie HDR, H10L, D10L, P3, T3, T5 mají svůj Start 2 cestou na Start 1, po 900 metrech, u cíle. Kategorie HDR, H10L, D10L, P3, T3, T5 startují v libovolném čase 00 – 120 (na startovní krabičku).

3 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 2 minuty před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL
Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v centru závodu.
Mapy nebudou vybírány, závodníci ctí pravidla fair play.
POPISY KONTROL
Budou připraveny k odběru v centru závodu.
ZÁVODNÍ PROSTOR
Veškerý lesní prostor severně od R4 je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
ZAKÁZANÉ PROSTORY
Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek a do zastavěných oblastí, v mapě vyznačených zelenou značkou (privat).
POVINNÉ ÚSEKY
Úsek od sběrky do cíle bude vyznačen červenobílými fáborky.
RAŽENÍ
Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.
OBČERSTVENÍ
Voda a šťáva na trati pro kategorii H21L. Šťáva v cíli. V centru závodu bude stánek s občerstvením.
ŠKOLKA
Bude v prostoru shromaždiště.
ŠATNY
Závodníci se mohou převléknout a odložit věci na shromaždišti nebo ve vlastních vozidlech.
MYTÍ
Až doma.
WC
V centru závodu, jedna nouzová toaleta na startu 1.
ČASOVÝ LIMIT
150 minut
UZÁVĚRKA CÍLE
16:00
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
PRVNÍ POMOC
V centru závodu.
JURY ZÁVODU
Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
V centru závodu po jeho skončení předběžně ve 14:15. První tři závodníci v dětských kategoriích obdrží diplom a drobnou cenu od firmy HIKO SPORT.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Ředitel závodu: Ondřej Skripnik
Hlavní rozhodčí: Milan Borovička
Stavitel tratí: Tomáš Fibír

mapka Jíloviště