ROZPIS

závodu podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu Enacon Cupu,
závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

logo Enacon

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Pražský svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM
Neděle 6. října 2013
MÍSTO KONÁNÍ
Jíloviště, Stadion Jana Nekoly st. (fotbalové hřiště), Pražská
TYP ZÁVODU
Závod na klasické trati, intervalový start.
Závody probíhají podle platných pravidel OB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOB pro odpovídající typ trati.
KATEGORIE
D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K, D35K-, D35L-, D45K-, D45L-, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K, H35K-, H35L-, H45K-, H45L-, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T3 (3 km), tréninková trať T5 (5 km)
Závodníci kategorie HDR, H10L, D10L, P3, T3 a T5 mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu vymezeném v pokynech, přes startovací krabičku.
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.
MAPA
Cukrák 1:10 000, E 5 m, stav jaro 2012, autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, Roman Horký, klíč ISOM 2000.
Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena. Částečná revize mapy během stavby tratí (září 2013).
TERÉN
Svažitý, místy s terénními detaily. V severní části několik menších roklí, v západní části hluboké údolí. Střední hustota cest, místy podrost.
RAŽENÍ
Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.
PREZENTACE
v centru závodu 9:30-10:15
START
00 = 11:00
VZDÁLENOSTI
parkoviště-centrum 50-500 m
centrum-start do 1900 m
cíl-centrum do 900 m
PŘIHLÁŠKY
Do pondělí 30. 9. 2013 23:59:59 přes ORIS, nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.
VKLADY
Kategorie do 30. 9. po 30. 9.
HD10L, HDR, P3 50 Kč 50 Kč
T3, T5 90 Kč 90 Kč
HD-10, HD-12, HD-14, HD65-, HD75- 50 Kč 70 Kč
Ostatní 90 Kč 130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.
PROTESTY
Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě na adresu: Milan Borovička, Na Petřinách 17, 162 00 Praha 6
INFORMACE
Ondřej Skripnik, 737 372 573
Pavel Kurfürst, info@fspraha.cz, 728323038
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Ředitel závodu: Ondřej Skripnik
Hlavní rozhodčí: Milan Borovička
Stavitel tratí: Tomáš Fibír