Výsledky

Vložil Pakuo 7. 06. 2011.

Zveřejňujeme předběžné výsledky a mezičasy AM ČR 2011.

Akademickými mistry České republiky na krátké trati se stali Tomáš Dlabaja (2. Daniel Hájek, 3. shodným časem Pavel Hradec a Radek Nožka) a Lucie Krafková (2. Simona Karochová, 3. Eliška Kuncová).

Nálezy: černé běžecké tříčtvrteční kalhoty (k vyzvednutí na sekretariátu UTVS ČVUT, Pod Juliskou 4).

Startovní listina

Vložil Pakuo 6. 06. 2011.

Zveřejňujeme startovní listinu včetně parametrů tratí.

Informace pro účastníky

Vložil Pakuo 2. 06. 2011.

Informace pro účastníky závodů ČAH 2011 a doprovodných veřejných závodů
(Ranking s koeficientem 1,00)

DATUM   Úterý 7. 6. 2011
MÍSTO KONÁNÍ   Praha-Nebušice, základní škola
SHROMAŽDIŠTĚ   vnitřní a venkovní prostory v základní škole (šatny, chodby, školní zahrada u hřiště, u šaten jsou k dispozici sprchy)
KATEGORIE   D21, H21
PŘIHLÁŠKY   Účastníky ČAH přihlašuje škola přes přihlašovací systém na webu ČAH. Termín již vypršel.
Účastníci veřejného závodu se mohou přihlásit do čtvrtka 2. června 23:59 přes přihláškový systém OBHANA, dohlášky e-mailem pouze na vakanty, po jejich obsazení již nebudou další dohlášky možné. Startovné veřejného závodu je 90 Kč a je splatné na prezentaci.
PREZENTACE   14:45-18:30 v centru závodu.
DOPRAVA   Individální, využijte MHD 161, 254, 312 ze zastávky Dejvická do zastávky Škola Nebušice (doba jízdy 11 minut).
PARKOVÁNÍ   V ulicích v okolí základní školy, bez pořadatelské služby.
VZDÁLENOSTI   centrum-start: 750 m
cíl-centrum: 600 m
(cesta na start nevede v blízkosti cíle)
MAPA   Divoká Šárka 1 : 10 000, E 5 m, stav jaro 2011,
autoři Borůvka, Borovička, klíč ISOM 2000, rozměr A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Mírně zvlněný až strmě kopcovitý, s průchodností od průběžného lesa přes zarostlejší pasáže a neposečené louky až po skalnaté a kamenité svahy, na ojedinělých místech bujný podrost.
START   00 = 16:00
Účastníci veřejného závodu budou zařazeni na závěr startovní listiny.
U startu není k dispozici WC, využijte WC ve škole.
CÍL   Vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu. Mapy nebudou v cíli vybírány, dodržujte zásady fair play.
POPISY KONTROL   Budou připraveny k odběru v centru závodu.
POVINNÉ ÚSEKY   Povinný je úsek tratí od startovních koridorů k mapovému startu, vyznačen fáborky. Úsek od sběrky do cíle není značený jako povinný.
ZAKÁZANÝ PROSTOR   V mapě jsou vyšrafované fialově zakázané prostory. Jedná se o maloplošná zvláště chránená území přírodní rezervace, kam je vstup zakázán a hrozí tam nebezpečí pádu ze skal. Tyto prostory není možné podrobně mapovat a jsou vykresleny jen schematicky (vrstevnice a velké skály). Postup vede mezi těmito prostory údolím. V jednom případě je na mapě vyšrafován privátní prostor kolem usedlosti. Nevede tudy ideální postup a přebíhání pozemku je rovněž zakázáno.
UPOZORNĚNÍ   V prostoru závodu se v odpoledních hodinách pohybuje po hlavních cestách velké množství cyklistů, kteří v klesáních jezdí často velmi rychle.
RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli závodník označí registračním číslem a jménem závodníka a odevzdá rozhodčímu.
OBČERSTVENÍ   V centru závodu voda a šťáva. Akademici dostanou navíc v akreditačním balíčku lahev s pitím a sušenky.
WC   Pouze v centru závodu ve škole.
ČASOVÝ LIMIT   80 minut
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V centru závodu ihned po jeho skončení. První tři akademici obdrží diplomy a ceny.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Bulíř Čestmír
Hlavní rozhodčí: Borovička Milan
Stavitel tratí: Kurfürst Pavel