Orientační běh je moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němž je nutno se správně orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště ve stanoveném pořadí v nejkratším možném čase. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. Asi největší krása orientačního běhu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Sportoviště může být každý les i park. V lese bez diváků vás nic nenutí jít až na hranici svých sil. Sami si volíte tempo a není důležité, zda závod pojmete jako procházku či boj s časem.