Jak to bude na shromaždišti vypadat:

 

Plánek shromaždiště