Pokyny

pro účastníky oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti v nočním orientačním běhu,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00)
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN   Pražský svaz orientačního běhu
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM   Pátek 9. 4. 2010
MÍSTO KONÁNÍ   Jelence, okres Příbram
SHROMAŽDIŠTĚ   Sál restaurace
PREZENTACE   v centru závodu 19:30 - 20:00
PARKOVÁNÍ   V obci na místních komunikacích bez pořadatelské služby, zdarma. Berte ohled na místní obyvatele.
KATEGORIE   D -14, D -16, D -18, D 21, D 35-
H -14, H -16, H -18, H 21, H 35-, H 45-
MIX1, MIX2 (libovolné dvojice, MIX1=D14, MIX2=D18)
Přebor Prahy se běží pouze v kategoriích:
D -16, D -18, D 21, H -16, H -18, H 21

Kategorie MIX1 a MIX2 poběží s jedním SI čipem a jednou mapou.

Kategorie H21 má na své trati použitu rozdělovací metodu ("motýlek"). Závodníci po prvním oražení uzlové kontroly absolvují 2 smyčky s oražením uzlové kontroly mezi smyčkami a potřetí razí uzlovou kontrolu po absolvování obou smyček. Žádáme závodníky kategorie H21, aby zkontrolovali odběr mapy se svojí variantou tratě podle startovního času, uvedeného na zadní straně mapy.

 
MAPA   Kolotoč 1 : 10 000, E 5 m, stav jaro 2007, autoři Borovička, Tojnar, klíč ISOM 2000.
Výřez o rozměru A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN   Zvlněný, v části středně kopcovitý, v celém prostoru kameny, skupiny kamenů a menší skalky. Les převážně dobře průběžný, místy s podrostem, hustá síť komunikací.
START   00 = 20:45
3 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 2 minuty před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.
CÍL   Cíl je v centru závodu, vyčítací jednotka bude umístěna v prostoru centra závodu v sále restaurace. Po doběhu nebudou mapy v cíli vybírány, věříme v dodržování fair play doběhnuvších závodníků.
VZDÁLENOSTI   parkoviště-centrum 5-200 m
centrum-start: 23 m
cíl-centrum: 23 m
POPISY KONTROL   Vytištěny na mapě, pro všechny kategorie.
ZÁVODNÍ PROSTOR   Les severně až východně od obce Jelence je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.
ZAKÁZANÉ PROSTORY   Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek. A do zastavěných oblastí, v mapě vyznačených zelenou značkou (privat).
POVINNÉ ÚSEKY   Úsek od sběrky do cíle bude vyznačen červenobílými fáborky.
RAŽENÍ  

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.

Kontroly nejsou vybaveny reflexy! 

OBČERSTVENÍ   V cíli šťáva. V centru závodu hospodský gáblík.
ŠATNY   Závodníci se mohou převléknout v sále restaurace, nebo ve vlastních motorových vozidlech.
MYTÍ   Až doma.
WC   Pouze v centru závodu v sále restaurace.
ČASOVÝ LIMIT   150 minut
UZÁVĚRKA CÍLE   23:30
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY   Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
PRVNÍ POMOC   V centru závodu.
UBYTOVÁNÍ   Nabízíme ubytování přímo v centru závodu v sále restaurace z pátku na sobotu za 50 Kč na osobu. Objednávky a platby na prezentaci.
JURY ZÁVODU   Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY   S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   V pátek v centru závodu po jeho skončení předběžně v 23:00. První tři závodníci v kategoriích H14-21 s počtem nejméně 3 zúčastněných závodníků obdrží diplom a drobnou cenu. Zároveň vyhlásíme i výsledky oblastního mistrovství Pražské oblasti v nočním orientačním běhu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Ředitel závodu: Brádler Jan
Hlavní rozhodčí: Borovička Milan
Stavitel tratí: Nitsch Karel