ROZPIS

otevřeného přeboru Prahy v MTBO na klasické trati
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT    Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM    Sobota 10. 4. 2010
MÍSTO KONÁNÍ    Jelence, okres Příbram
SHROMAŽDIŠTĚ    Sál restaurace
KATEGORIE    H, D, P (příchozí)
MAPA    Speciální mapa pro MTBO: HOUPAČKA - 1:20000, E=5m, stav 2005
TERÉN    Mírně zvlněný, místy kopcovitý, s hustou sítí komunikací zpevněných, lesních i obtížně sjízdných (kamenité průseky).
RAŽENÍ    Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
PREZENTACE    v centru závodu 9:15 - 10:15
START    00 = 11:00, vzdálenost do 2 km
PŘIHLÁŠKY    Do pondělí 5. 4. 2010 23:59:59 na vuap@post.cz (po tomto termínu jen dle možností pořadatele). Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). V přihlášce uveďte vedle jména a kategorie, kterou chcete jet, též číslo svého SI čipu. Pokud závodník čip nevlastní, může mu být za poplatek 40,- Kč/den zapůjčen (při zapůjčení bude vybírána vratná kauce 700,- Kč/čip). Požadavek na zapůjčení uveďte prosím v přihlášce.
VKLADY    100,- Kč - splatné na místě
OBČERSTVENÍ    V centru bude zajištěno občerstvení, WC a snad i mytí kol.
INFORMACE    Na e-mailu vuap@post.cz, pokyny dostanou přihlášení den před závodem e-mailem.
FUNKCIONÁŘ ZÁVODU    Ředitel závodu, hlavní rozhodčí a stavitel tratí: Bábík