ROZPIS

oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti v nočním orientačním běhu,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00)
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN    Pražský svaz orientačního běhu
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT    Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha
DATUM    Pátek 9. 4. 2010
MÍSTO KONÁNÍ    Jelence, okres Příbram
SHROMAŽDIŠTĚ    Sál restaurace
TYP ZÁVODU    oblastní mistrovství v nočním orientačním běhu, intervalový start
Závody probíhají podle platných pravidel OB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a  soutěžního řádu PSOB pro odpovídající typ trati.
KATEGORIE    D -14, D -16, D -18, D 21, D 35-
H -14, H -16, H -18, H 21, H 35-, H 45-
MIX1, MIX2 (libovolné dvojice, MIX1=D14, MIX2=D18)
Přebor Prahy se běží pouze v kategoriích:
D -16, D -18, D 21, H -16, H -18, H 21
MAPA    Kolotoč-západ 1 : 10 000, E 5 m, stav jaro 2007, autoři Borovička, Tojnar, klíč ISOM 2000.
Výřez o rozměru A4, laserový tisk.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
TERÉN    Zvlněný, v části středně kopcovitý, v celém prostoru kameny, skupiny kamenů a menší skalky. Les převážně dobře průběžný, místy s podrostem, hustá síť komunikací.
RAŽENÍ    Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
PREZENTACE    v centru závodu 19:30 - 20:00
START    00 = 20:45
VZDÁLENOSTI    parkoviště-centrum 0-300 m
centrum-start do 100 m
cíl-centrum do 100 m
PŘIHLÁŠKY    Do soboty 3. 4. 2010 23:59:59 pomocí el. přihláškového sytému Hanácké oblasti,
nouzově na adresu: fsp@email.cz
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOB. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v  přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží. Od nečlenů ČSOS může být při zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč.
VKLADY   
Kategorie ČSOB neregistrovaní po termínu
HD14 40 Kč   70 Kč   70 Kč
ostatní 90 Kč 130 Kč 130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu, nebudeme mít přístup k výpisu z účtu.
UBYTOVÁNÍ    Nabízíme ubytování přímo v centru závodu v sále restaurace z pátku na sobotu za 50 Kč na osobu. Objednávky ubytování zadejte společně s přihláškou.
INFORMACE    fsp@email.cz
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU   
Ředitel závodu: Brádler Jan
Hlavní rozhodčí: Borovička Milan
Stavitel tratí: Nitsch Karel